Dragon Saga đăng ký trước

Số lượt đăng ký 557847 đăng ký ngay
1,000,000
Thú cưỡi Inu Shiba
500,000
Trang phục Cảnh sắc bãi biển
300,000
Ngoại hình Trái tim xanh
100,000
Khung Hổ con gầm gừ
30,000
Thẻ 100KC khóa
50,000
Rương linh đan cánh ngãu nhiên
10,000
Thẻ 100K vàng
tầm
bảo
Tinh hoa thần binh sơ cấp x 2
Hoa tươi x 5
Tinh hoa thánh vật sơ cấp x 2
Iphone 13 PRM 256Gb
Tinh hoa cánh sơ cấp x 2
Chúc may mắn
Thẻ 10K vàng x 5
Chiến thú Gấu trắng tương lai x 1